!!

Zapraszamy na I edycję targów! 26-27 kwietnia 2023  

Organizator:

Program Targów

21.02.2023 11:37:51

Podziel się

 SALA A

 

11:00 – 12:30 Najnowsze rozwiązania w zakresie spektrometrii mas sprzężonej z chromatografią cieczową w analizach przesiewowych oraz celowanych analizach ilościowych pozostałości substancji szkodliwych w żywności i wodzie pitnej (LC-QQQ oraz LC-QTOF, dr Łukasz Nowicki, Kierownik Laboratorium Aplikacyjnego Perlan Technologies -

Warsztaty bezpłatne. Firma Perlan Technologies prosi o wcześniejszą rejestrację i wypełnienie formularza online dostępnego na stronie firmy: Warsztaty podczas targów Labs Expo 26.04.2023 Poznań Congress Centre | Perlan

 

13:00 – 14:00  Prezentacja firmy Solution4Labs                 

 

13:00 - 13:40 Odkryj, jak SampleManager LIMS                zrewolucjonizuje pracę Twojego laboratorium! 

SampleManager LIMS to oprogramowanie stworzone specjalnie dla nowoczesnych laboratoriów, które jest kluczowe dla przemysłu farmaceutycznego, biotechnologicznego i chemicznego oraz wielu innych branż. Aby zapewnić skuteczność i jakość procesów laboratoryjnych, konieczne jest posiadanie odpowiedniego oprogramowania, które pozwoli na sprawną organizację i zarządzanie danymi laboratoryjnymi. SampleManager LIMS to oprogramowanie, które umożliwia zarządzanie całym cyklem życia próbki - od jej przyjęcia w laboratorium, przez przetwarzanie i analizę, aż do wyniku końcowego. Jest to kompleksowe narzędzie, które pozwala na zautomatyzowanie wielu procesów laboratoryjnych i poprawę jakości pracy. LIMS to niezbędne narzędzie dla zautomatyzowanych laboratoriów. Pozwala ono na sprawną organizację i zarządzanie obiegiem próbek oraz danymi laboratoryjnymi. Dzięki temu możliwe jest zwiększenie efektywności i jakości pracy, co przekłada się na zadowolenie klientów oraz rozwój firmy. Wszystkie te cechy pokażemy w trakcie naszej prezentacji.   

13:40 - 14:00 Nowoczesne oprogramowanie dla mikroskopii i tomografii, czyli jak policzyć pory w gąbce

Metody obrazowania takie jak tomografia rentgenowska i mikroskopia elektronowa pozwalają na dokładne zbadanie struktury próbki, jednak wymagają często długiej i pracochłonnej analizy w celu wydobycia z obrazu wszystkich cennych informacji. W prezentacji pokażemy, jak przy użyciu nowoczesnego oprogramowania do obróbki, analizy i wizualizacji danych obrazowania w szybki i prosty sposób można dokonać szczegółowej analizy struktury, takiej jak analiza porowatości i ubytków w częściach mechanicznych.

 

14:15 – 15:00  Prezentacja firmy Sonel

 

15:15 – 16:00 Kluczowe Fazy Projektowania Laboratorium wyzwania energetyczne i ekologiczne jako jeden z  podstawowych elementów procesu projektowego - mgr inż. arch. Sławomir Florkiewicz -  laboratoria.net

 

Wykład skierowany dla tych, którzy planują budowę i wyposażenie nowego lub przebudowę i modernizację istniejącego laboratorium.                                                                                                                                                              

Skierowany jest zarówno do użytkowników laboratoriów jak również inwestorów i osób stanowiących zaplecze szeroko pojętego procesu inwestycyjnego.

Treść wykładu ma na celu przedstawienie podstawowych faz projektowych i ich znaczenia w procesie projektowania z punktu widzenia projektanta oraz przedstawić:

- aktualne trendy w projektowaniu laboratoriów w kontekście współczesnych wymagań związanych z ograniczaniem zużycia energii

- sposoby ograniczenia emisji szkodliwych substancji emitowanych z laboratoriów,

- elastyczne rozwiązania infrastrukturalne dające możliwość szybkiej adaptacji do zmieniających się trendów badawczych

Wykład wskazuje jak dużą rolę odgrywają analiza potencjału projektu i jego założeń funkcjonalnych oraz zorganizowanie kompetentnego zespołu odpowiedzialnego za realizację poszczególnych obszarów inwestycji.

 

 SALA B

 

9:00 – 14:30  Panel ekspercki CRK 

 

9:00-9:45 - dr Patrycja Sitek - temat: ISO 14644-4:2022 - co nowego w projektowaniu pomieszczeń cleanroom?

9:45-10:30 - dr Maciej Matłok - Projektowanie nowoczesnych laboratoriów z wykorzystaniem środowiska BIM

10:30 - 11:15 - dr Agnieszka Matera Witkiewicz - Nowoczesny biobank zgodnie z wymaganiami ISO 20387

11:15 - 11:45 przerwa dla uczestników panelu

11:45 -12:15 - dr Aleksandra Głęboka - Projekt nowoczesnej apteki szpitalnej w kontekście wymagań ISO 14644 i Farmakopei Polskiej

12:15-13:00 - dr n.med. Aleksandra Wysocka-Wycisk - Monitoring mikrobiologiczny środowiska w pomieszczeniach cleanroom zgodnie z wymaganiami normy ISO 17141:2021-2

13:00-13:45 - Tomasz Bednarek - Odzież do stref czystych cleanroom zgodnie z wymaganiami Aneksu 1 GMP

13:45-14:30 - Łukasz Deptuła - Dekontaminacja V-PHP w strefach kontrolowanych cleanroom

14:30-14:50 - Anja Diete - How to find innovative concepts for ultra-clean laboratory solutions

 

15:00 – 17:00 - Warsztaty "Monitoring mikrobiologii i czystości pyłowej w pomieszczeniach czystych cleanroom w praktyce" – warsztaty CRK

Warsztaty dodatkowo płatne (369 zł brutto)

Uczestnicy tego wydarzenia nabędą wiedzę praktyczną w obszarze wyznaczania punktów poboru prób mikrobiologicznych, technik prowadzenia pomiarów mikrobiologicznych przy użyciu urządzenia do aspiracyjnego poboru powietrza oraz płytek sedymentacyjnych i odciskowych, jak również metodyki pobierania prób z odzieży personelu. W zakresie wymagań monitoringu czystości pyłowej, uczestnicy warsztatów nabędą nauczą się jak wyznaczać punkty poboru powietrza, zaznajomią się z technikami pracy z przenośnym licznikiem cząstek oraz systemem stacjonarnym. Wydarzenie zakończy się uzyskaniem certyfikatu uczestnictwa.

Kup bilet  - bilet wstępu na warsztaty upoważnia do udziału w Targach LABS EXPO oraz przerwy kawowej podczas warsztatów

 

SALA C

 

9:30 – 16:00 XV konferencja z serii "Chemia w służbie kosmetyki" - "Quo vadis chemia kosmetyczna" - Wydział Chemii UAM i Polskie Towarzystwo Chemiczne 

 

SALA D

 

 

10:00 – 17:00 - Konferencja „Akredytacja, normalizacja i metrologia w działalności laboratoriów” - Główny Urząd Miar, Polskie Centrum Akredytacji, Polski Komitet Normalizacyjny

 

10:00-10:15  Otwarcie i powitanie uczestników. Wystąpienia Kierownictwo PCA, PKN, GUM 

 

10:15-10:40 Akredytowane wyniki badań, a ocena zgodności. Czy akredytowane laboratoria badawcze oceniają zgodność? - Tadeusz Matras

 

10:40-10:45 Pytania i odpowiedzi 

 

10:45-11:10 Jak raportować wyniki akredytowanej działalności laboratorium - Joanna Rutkowska 

 

11:10-11:15 Pytania i odpowiedzi 

 

11:15-11:25 Przerwa kawowa 

 

11:25–11:50 Udział laboratorium w badaniach biegłości – wymóg akredytacji czy istotny czynnik ważności wyników - Hanna Tugi

 

11:50-11:55 Pytania i odpowiedzi 

 

11:55-12:20 Etap - pobieranie próbek do badań analitycznych. Wpływ i uwzględnianie wyników pobierania – element działalności laboratoryjnej w rozumieniu wymagań normy ISO/IEC 17025 - Monika Obara 

 

12:20-12:25 Pytania i odpowiedzi 

 

12:25-12:35 Przerwa kawowa 

 

12:35-12:55 Informacja normalizacyjna w ocenie zgodności - Wojciech Mazurek - Kierownik Działu Informacji Normalizacyjnej 

 

12:55- 13:15 Normalizacja w ocenie zgodności i certyfikacji – normy serii ISO/IEC 17000 - Marta Krejpowicz - Kierownik Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania  

 

13:15-13:35 Szacowanie niepewności pomiarów i ich wykorzystanie w zapewnieniu spójności pomiarowej i ocenie zgodności w  opracowaniach normalizacyjnych  - przewodniki ISO - Paweł Fotowicz - Departament Współpracy Międzynarodowej i Analiz

 

13:35-13:45 Pytania i odpowiedzi  

 

13:45-14:40 Przerwa obiadowa 

 

14:40-15:20 Spójność pomiarowa w akredytowanych badaniach analitycznych. Zastosowanie CRM w ustanowieniu i wykazaniu spójności pomiarowej. Jakie CRM powinno  stosować akredytowane laboratorium. Czy laboratorium badawcze może wytwarzać CRM na potrzeby stosowanych metod

Moderator – Michał Rzytki

Prelegenci: Katarzyna Wiśniewska, Anna  Kęsik, Tadeusz Matras 

 

 

15:20-15:25 Pytania i odpowiedzi

 

15:25-16:10 Porównania międzylaboratoryjne w obszarze wzorcowań przyrządów pomiarowych – rola ILC i możliwości wykorzystania wyników ILC w laboratoryjnych procesach ustanowienia i wykazania spójności pomiarowej GUM - Katarzyna Wiśniewska/Hanna Tugi

 

16:10-16:15 Pytania i odpowiedzi 

 

16:15-16:55 Działalność badawczo-rozwojowa GUM

Moderator: Andrzej Kurkiewicz, Dyrektor Departamentu Innowacji GUM

Prelegenci: Michał Wieczorowski – Politechnika Poznańska, Adam Gąska  – Politechnika Krakowska, prof. Jacek Semaniak – Prezes GUM

 

16:55-17:00 Zakończenie 

 

Konferencja dodatkowo płatna (490 zł brutto)

Kup bilet  - bilet wstępu na konferencję upoważnia do udziału w Targach LABS EXPO, lunchu oraz przerwy kawowej podczas konferencji

 

 

 

SALA A

 

10:00 – 11:30 – „Skuteczne zarządzanie laboratorium” -  laboratoryjnie.pl

 

Zarządzanie laboratorium to z jednej strony dbanie o ważne wyniki i spełnienie wymogów Klientów, z drugiej strony konieczność doskonalenia działalności i często konkurowania wśród wielu innych podmiotów na rynku. Spełnienie wymogów ISO 17025 oraz akredytacja nie są już wystarczające. Laboratorium musi sprawnie poruszać się wśród zmieniających się regulacji, norm i technologii. Skuteczne zarządzanie jest tu kluczem sukcesu. Wśród prezentowanych zagadnień poruszone zostaną tematy związane m.in.: z zarządzaniem laboratorium metodą LEAN, rolą systemu zarządzania wg ISO 17025 w doskonaleniu, cyfryzacją laboratorium i postępowaniu z danymi.

 

11:45 – 12:30 Przełomowe techniki badawcze w naukach o życiu z perspektywy instytutów Polskiej Akademii Nauk

 

 

13:00 – 15:30 – Wykłady Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu 

13:00 - 13:30 Narkotyki możliwości identyfikacyjne w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, post. Marcin Brzeziński, biegły Sekcji Chemii LK KWP w Poznaniu

 

13:30 - 13:45 Przerwa 

 

13:45 - 14:30 Ciekawe przypadki z użyciem materiałów wybuchowych i ich identyfikacja w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, podinsp. Sergiusz Błażejczak, biegły Sekcji Chemii LK KWP w Poznaniu

 

14:30 - 14:45 Przerwa

 

14:45 - 15:30 Innowacyjna linia badawcza oparta o separacje komórek stosowana w badaniach genetycznych w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, dr Natalia Rogalska - Niżnik, biegły Sekcji Biologii i Genetyki

 

 

SALA B

 

10:00 – 16:00 – Konferencja naukowo-szkoleniowa "Choroby zakaźne - nowe wyzwania opieki zdrowotnej” - Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej

Konferencja dodatkowo płatna (123 zł brutto)

 

09:00 - 10:00   Rejestracja uczestników         

10:00 - 10:15   Rozpoczęcie konferencji,        

10:15 - 11:00   Szczepionki mRNA - dr hab. n. med. Piotr Rzymski, prof. UMP Zakład Medycyny Środowiskowej Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

11:00 - 11:45   Wirusy i ich wpływ na nowotworzenie - dr n. med. Tomasz Kolenda Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie w Poznaniu

11:45 - 12:30   Czy gruźlica stanowi obecnie problem zdrowia publicznego? - prof. dr hab. n. med. Ewa Augustynowicz-Kopeć - Zakład Mikrobiologii Krajowe Referencyjne Laboratorium Prątka Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Warszawa

12:30 12:45     Dyskusja          

12:45 - 13:30   Przerwa kawowa        

13:30 - 14:15   Przyzakaźna demielinizacja – znaczenie diagnostyki laboratoryjnej w procesie różnicowania - prof. dr hab. n. med. Sławomir Michalak - Zakład Neurochemii i Neuropatologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

14:15 - 15:00   Aktualne problemy chorób zakaźnych i ich diagnostyki u dzieci - prof. dr hab. n. med. Jacek  Wysocki - Katedra i Zakład Profilaktyki Zdrowotnej Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

15:00 - 15:45   Wytyczne postępowania w zakażeniach Clostridioides difficile okiem gastroenterologa - prof. dr hab. n. med. Agnieszka Dobrowolska - Katedra i Klinika Gastroenterologii, Dietetyki i Chorób Wewnętrznych - Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

15:45- 16:00    Dyskusja        

Kup bilet  - bilet wstępu na konferencję upoważnia do udziału w Targach LABS EXPO oraz przerwy kawowej podczas konferencji  

 

    SALA C

 

9:30 – 11:30 – „Nanotechnologia dla zdrowia i środowiska” – Centrum NanoBioMedyczne UAM

 

 

11:45 – 12:30 Badania podstawowe i prace rozwojowe dla społeczeństwa i gospodarki - Centrum Zaawansowanych Technologii UAM

 

 

13:00 – 15:00 – Interdyscyplinarna chemia - horyzonty zastosowania nauk chemicznych w innych obszarach nauki i techniki" - Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego 

 

13:00 - 13:15 Interdyscyplinarność chemii - horyzonty użycia wiedzy chemicznej w innych obszarach nauki i techniki - dr hab. Robert Przekop, o/Poznań SITPChem

 

13:15 - 13:30 Współczesne laboratorium fotochemiczne czyli jak potrzeba badań rozwija nowe aplikacje i produkty- dr hab. Joanna Ortyl, prof. PK Politechnika Krakowska, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

 

13:30 - 13:45 Przerwa 

 

13:45 - 14:00 Rola wodoru w transformacji energetycznej - wybrane komponenty gospodarki wodorowej - dr Agnieszka Martyła,  o/Poznań SITPChem

 

14:00 - 14:15 Laboratorium chemiczne we współczesnej inżynierii materiałowej - mgr inż. Kamil Dydek, MBA, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej

 

14:15 - 14:30 Przerwa

 

14:30 - 14:45 Królestwo grzybów i roślin jako zaplecze surowcowe dla wybranych obszarów fitoterapii - dr Marcin Szymański,  o/Poznań SITPChem

 

14:45 - 15:00 Chemia w druku 3D i druk 3D w chemii dr hab. Robert Przekop, o/Poznań SITPChem

 

26.04

 

10:00-11:00, 15:00-16:00 - Prezentacja na stoisku Solution4Labs i Argenty (A1)

Możliwości systemu SampleManager na przykładzie standardowego obiegu próbki w laboratorium mikrobiologicznym 

Podczas dzisiejszej prezentacji na chwilę przeniesiemy się do laboratorium mikrobiologicznego i na przykładzie badania próbki żywności przy wykorzystaniu wyposażenia laboratoryjnego, dostarczonego przez naszego partnera- firmę Argenta, zaprezentujemy jakie korzyści i usprawnienia wynikają z wdrożenia systemu SampleManager. Przedstawimy procesy: rejestracji próbki, alokacji pracy, integracji z wyposażeniem, a także zastosowanie kodów kreskowych czy generowanie sprawozdań. Pokażemy, jak dzięki zróżnicowanym funkcjonalnościom naszego oprogramowania można zaoszczędzić czas na rutynowych czynnościach laboratoryjnych, wyeliminować błędy powstające podczas ręcznego przenoszenia danych oraz zapewnić pełną identyfikowalność wszystkich elementów procesu.

27.04

                                              

10:00-11:00, 12:30 - 13:30, 15:00-16:00

Tytuł: Możliwości systemu SampleManager na przykładzie standardowego obiegu próbki w laboratorium mikrobiologicznym

Podczas dzisiejszej prezentacji na chwilę przeniesiemy się do laboratorium mikrobiologicznego i na przykładzie badania próbki żywności przy wykorzystaniu wyposażenia laboratoryjnego, dostarczonego przez naszego partnera- firmę Argenta, zaprezentujemy jakie korzyści i usprawnienia wynikają z wdrożenia systemu SampleManager. Przedstawimy procesy: rejestracji próbki, alokacji pracy, integracji z wyposażeniem, a także zastosowanie kodów kreskowych czy generowanie sprawozdań. Pokażemy, jak dzięki zróżnicowanym funkcjonalnościom naszego oprogramowania można zaoszczędzić czas na rutynowych czynnościach laboratoryjnych, wyeliminować błędy powstające podczas ręcznego przenoszenia danych oraz zapewnić pełną identyfikowalność wszystkich elementów procesu.