Organizator:

Program Targów 2023

21.02.2023 11:37:51

Podziel się

 SALA A

 

11:00 – 12:30 Najnowsze rozwiązania w zakresie spektrometrii mas sprzężonej z chromatografią cieczową w analizach przesiewowych oraz celowanych analizach ilościowych pozostałości substancji szkodliwych w żywności i wodzie pitnej (LC-QQQ oraz LC-QTOF, dr Łukasz Nowicki, Kierownik Laboratorium Aplikacyjnego Perlan Technologies -

Warsztaty bezpłatne. Firma Perlan Technologies prosi o wcześniejszą rejestrację i wypełnienie formularza online dostępnego na stronie firmy: Warsztaty podczas targów Labs Expo 26.04.2023 Poznań Congress Centre | Perlan

 

13:00 – 14:00  Prezentacja firmy Solution4Labs                 

 

13:00 - 13:40 Odkryj, jak SampleManager LIMS zrewolucjonizuje pracę Twojego laboratorium!

SampleManager LIMS to oprogramowanie stworzone specjalnie dla nowoczesnych laboratoriów, które jest kluczowe dla przemysłu farmaceutycznego, biotechnologicznego i chemicznego oraz wielu innych branż. Aby zapewnić skuteczność i jakość procesów laboratoryjnych, konieczne jest posiadanie odpowiedniego oprogramowania, które pozwoli na sprawną organizację i zarządzanie danymi laboratoryjnymi. SampleManager LIMS to oprogramowanie, które umożliwia zarządzanie całym cyklem życia próbki - od jej przyjęcia w laboratorium, przez przetwarzanie i analizę, aż do wyniku końcowego. Jest to kompleksowe narzędzie, które pozwala na zautomatyzowanie wielu procesów laboratoryjnych i poprawę jakości pracy. LIMS to niezbędne narzędzie dla zautomatyzowanych laboratoriów. Pozwala ono na sprawną organizację i zarządzanie obiegiem próbek oraz danymi laboratoryjnymi. Dzięki temu możliwe jest zwiększenie efektywności i jakości pracy, co przekłada się na zadowolenie klientów oraz rozwój firmy. Wszystkie te cechy pokażemy w trakcie naszej prezentacji.   

13:40 - 14:00 Nowoczesne oprogramowanie dla mikroskopii i tomografii, czyli jak policzyć pory w gąbce

Metody obrazowania takie jak tomografia rentgenowska i mikroskopia elektronowa pozwalają na dokładne zbadanie struktury próbki, jednak wymagają często długiej i pracochłonnej analizy w celu wydobycia z obrazu wszystkich cennych informacji. W prezentacji pokażemy, jak przy użyciu nowoczesnego oprogramowania do obróbki, analizy i wizualizacji danych obrazowania w szybki i prosty sposób można dokonać szczegółowej analizy struktury, takiej jak analiza porowatości i ubytków w częściach mechanicznych.

 

14:15 – 15:00  Cyfryzacja procesów w akredytowanym Laboratorium Badawczo-Wzorcującym SONEL S.A. 

 

15:15 – 16:00 Kluczowe Fazy Projektowania Laboratorium wyzwania energetyczne i ekologiczne jako jeden z  podstawowych elementów procesu projektowego - mgr inż. arch. Sławomir Florkiewicz -  laboratoria.net

 

Wykład skierowany dla tych, którzy planują budowę i wyposażenie nowego lub przebudowę i modernizację istniejącego laboratorium.                                                                                                                                                              

Skierowany jest zarówno do użytkowników laboratoriów jak również inwestorów i osób stanowiących zaplecze szeroko pojętego procesu inwestycyjnego.

Treść wykładu ma na celu przedstawienie podstawowych faz projektowych i ich znaczenia w procesie projektowania z punktu widzenia projektanta oraz przedstawić:

- aktualne trendy w projektowaniu laboratoriów w kontekście współczesnych wymagań związanych z ograniczaniem zużycia energii

- sposoby ograniczenia emisji szkodliwych substancji emitowanych z laboratoriów,

- elastyczne rozwiązania infrastrukturalne dające możliwość szybkiej adaptacji do zmieniających się trendów badawczych

Wykład wskazuje jak dużą rolę odgrywają analiza potencjału projektu i jego założeń funkcjonalnych oraz zorganizowanie kompetentnego zespołu odpowiedzialnego za realizację poszczególnych obszarów inwestycji.

 

 SALA B

 

 

10:00 – 17:00 - Konferencja „Akredytacja, normalizacja i metrologia w działalności laboratoriów” - Główny Urząd Miar, Polskie Centrum Akredytacji, Polski Komitet Normalizacyjny

 

10:00-10:15  Otwarcie i powitanie uczestników. Wystąpienia Kierownictwo PCA, PKN, GUM 

 

10:15-10:40 Akredytowane wyniki badań, a ocena zgodności. Czy akredytowane laboratoria badawcze oceniają zgodność? - Tadeusz Matras - Kierownik Biura ds. Akredytacji, PCA 

 

10:40-10:45 Pytania i odpowiedzi 

 

10:45-11:10 Jak raportować wyniki akredytowanej działalności laboratorium - Joanna Rutkowska - Koordynator w Dziale Akredytacji Badań i Certyfikacji Żywności, PCA

 

11:10-11:15 Pytania i odpowiedzi 

 

11:15-11:25 Przerwa kawowa 

 

11:25–11:50 Udział laboratorium w badaniach biegłości – wymóg akredytacji czy istotny czynnik ważności wyników - Hanna Tugi - Kierownik Działu Akredytacji Badań i Certyfikacji Żywności, PCA 

 

11:50-11:55 Pytania i odpowiedzi 

 

11:55-12:20 Etap - pobieranie próbek do badań analitycznych. Wpływ i uwzględnianie wyników pobierania – element działalności laboratoryjnej w rozumieniu wymagań normy ISO/IEC 17025 - Monika Obara - Koordynator w Dziale Akredytacji Badań i Certyfikacji Żywności, PCA 

 

12:20-12:25 Pytania i odpowiedzi 

 

12:25-12:35 Przerwa kawowa 

 

12:35-12:55 Informacja normalizacyjna w ocenie zgodności - Wojciech Mazurek - Kierownik Działu Informacji Normalizacyjnej, PKN  

 

12:55- 13:15 Normalizacja w ocenie zgodności i certyfikacji – normy serii ISO/IEC 17000 - Marta Krejpowicz - Kierownik Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania, PKN  

 

13:15-13:35 Szacowanie niepewności pomiarów i ich wykorzystanie w zapewnieniu spójności pomiarowej i ocenie zgodności w  opracowaniach normalizacyjnych  - przewodniki ISO - Paweł Fotowicz - Departament Współpracy Międzynarodowej i Analiz, GUM 

 

13:35-13:45 Pytania i odpowiedzi  

 

13:45-14:40 Przerwa obiadowa 

 

14:40-15:20 Spójność pomiarowa w akredytowanych badaniach analitycznych. Zastosowanie CRM w ustanowieniu i wykazaniu spójności pomiarowej. Jakie CRM powinno  stosować akredytowane laboratorium. Czy laboratorium badawcze może wytwarzać CRM na potrzeby stosowanych metod

Moderator – Michał Rzytki, Doradca Dyrektora, PCA 

Prelegenci: Katarzyna Wiśniewska - Kierownik Działu Akredytacji Wzorcowań, PCA;  Anna  Kęsik - Koordynator w Dziale Akredytacji Badań Chemicznych, PCA; Tadeusz Matras - Kierownik Biura ds. Akredytacji, PCA

Prof. Michał Wieczorowski - Politechnika Poznańska, GUM

 

15:20-15:25 Pytania i odpowiedzi

 

15:25-16:10 Porównania międzylaboratoryjne w obszarze wzorcowań przyrządów pomiarowych – rola ILC i możliwości wykorzystania wyników ILC w laboratoryjnych procesach ustanowienia i wykazania spójności pomiarowej GUM -

Moderator – Andrzej Hantz, Dyrektor Zakładu Mechaniki i Akustyki Główny Urząd Miar

Katarzyna Wiśniewska - Kierownik Działu Akredytacji Wzorcowań, PCA

Hanna Tugi - Kierownik Działu Akredytacji Badań i Certyfikacji Żywności, PCA

Rafał Jarosz, Dyrektor Zakładu Chemii Fizycznej i Środowiska Główny Urząd Miar

Tomasz Kossek, Instytut Łącznośc

 

16:10-16:15 Pytania i odpowiedzi 

16:15-16:55 Działalność badawczo-rozwojowa GUM

Moderator: Andrzej Kurkiewicz - Dyrektor Departamentu Innowacji GUM

Prelegenci: Michał Wieczorowski – Politechnika Poznańska, Adam Gąska  – Politechnika Krakowska, prof. Jacek Semaniak – Prezes GUM

 

16:55-17:00 Zakończenie 

 

Konferencja dodatkowo płatna (490 zł brutto)

Kup bilet  - bilet wstępu na konferencję upoważnia do udziału w Targach LABS EXPO, lunchu oraz przerwy kawowej podczas konferencji

 

SALA C

 

9:30 – 16:00 XV konferencja z serii "Chemia w służbie kosmetyki" - "Quo vadis chemio kosmetyczna" - Wydział Chemii UAM i Polskie Towarzystwo Chemiczne 

9:30-10:05 Mniej znaczy więcej, czyli trendy kosmetyczne i rozwiązania w koncepcji skinimalizmu” – Magdalena Tarnawska, Katarzyna Siemińska i Anna Michalska, Croda 

10:05-10:35 Challenges when formulating mineral sunscreens - Elisabet Norberto, Comercial Química Massó S.A 

10:35-11:05  Dynamika zmieniających się wymagań rynku kosmetycznego – Magdalena Tomas-Szwaczyk, Univar Solutions

11:05-11:35 Radioaktywność a kosmetyki – Tomasz Pospieszny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

11:35 -12:30 przerwa połączona ze zwiedzaniem stoisk na targach 

12:30 – 13:00  Wykorzystanie sztucznej inteligencji w badaniu skuteczności działania kosmetyków –  Marcin Siekierski, Provital 

13:00-13:30 Myśl optymistycznie, licz pesymistycznie – Karolina i Bernard Latanowicz, LaQ Latech 

13:30-13:50  Nanocząstki lipidowe przyszłością nowoczesnego kosmetyku – Małgorzata Pawłowska, Dottore 

13:50-14:15  - przerwa połączona ze zwiedzaniem stoisk na targach 

14:15-14:45 W stronę zachodzącego słońca. Czy tylko marketing?... A może coś jeszcze? – Marek Przybylski, Invanto Sp. z o.o.)

14:45-15:15 Stratum microbiotum. Pielęgnacja mikrobioty skóry – Joanna Wacławska, ForrMeds 

15:15-15:40 Teraz każdy może zobaczyć światło! Możliwości zastosowania luminescencji ATP w zapewnieniu bezpieczeństwa i jakości produktów –  Martyna Madej – Sterbios Sp. z o.o.

15:40-16:00 Sprawdzenia sprzętu kontrolno-pomiarowego w przemyśle kosmetycznym – Łukasz Rachwał, Mettler-Toledo Sp. z o.o. 

 

SALA D

 

15:00 – 17:00 - Warsztaty "Monitoring mikrobiologii i czystości pyłowej w pomieszczeniach czystych cleanroom w praktyce" – warsztaty CRK

Warsztaty dodatkowo płatne (369 zł brutto)

Uczestnicy tego wydarzenia nabędą wiedzę praktyczną w obszarze wyznaczania punktów poboru prób mikrobiologicznych, technik prowadzenia pomiarów mikrobiologicznych przy użyciu urządzenia do aspiracyjnego poboru powietrza oraz płytek sedymentacyjnych i odciskowych, jak również metodyki pobierania prób z odzieży personelu. W zakresie wymagań monitoringu czystości pyłowej, uczestnicy warsztatów nabędą nauczą się jak wyznaczać punkty poboru powietrza, zaznajomią się z technikami pracy z przenośnym licznikiem cząstek oraz systemem stacjonarnym. Wydarzenie zakończy się uzyskaniem certyfikatu uczestnictwa.

Kup bilet  - bilet wstępu na warsztaty upoważnia do udziału w Targach LABS EXPO oraz przerwy kawowej podczas warsztatów

 

 

STREFA PREZENTACJI 

 

9:00 – 14:30  Panel ekspercki dotyczący pomieszczeń czystych cleanroom i laboratoriów specjalistycznych - CRK 

 

9:00-9:45 - dr Patrycja Sitek - temat: ISO 14644-4:2022 - co nowego w projektowaniu pomieszczeń cleanroom?

9:45-10:30 - dr Maciej Matłok - Projektowanie nowoczesnych laboratoriów z wykorzystaniem środowiska BIM

10:30 - 11:15 - dr Agnieszka Matera Witkiewicz - Nowoczesny biobank zgodnie z wymaganiami ISO 20387

11:15 - 11:45 przerwa dla uczestników panelu

11:45 -12:15 - dr Aleksandra Głęboka - Projekt nowoczesnej apteki szpitalnej w kontekście wymagań ISO 14644 i Farmakopei Polskiej

12:15-13:00 - dr n.med. Aleksandra Wysocka-Wycisk - Monitoring mikrobiologiczny środowiska w pomieszczeniach cleanroom zgodnie z wymaganiami normy ISO 17141:2021-2

13:00-13:45 - Tomasz Bednarek - Odzież do stref czystych cleanroom zgodnie z wymaganiami Aneksu 1 GMP

13:45-14:30 - Łukasz Deptuła - Dekontaminacja V-PHP w strefach kontrolowanych cleanroom

14:30-14:50 - Anja Diete - How to find innovative concepts for ultra-clean laboratory solutions

 

 

 

 

SALA A

 

10:00 – 11:30 – „Skuteczne zarządzanie laboratorium” -  laboratoryjnie.pl

 

10:00 - 10:25 Laboratorium w duchu Lean czyli o metodzie 5s
dr inż. Monika Partyka, i2 Analytical Ltd. Sp. z o.o.

10:25 - 10:50 Dane w laboratorium - szansa, czy ryzyko? Czyli, w jaki sposób optymalizować procesy zbierania i przetwarzania danych oraz czy jest to bezpieczne, Paweł Gawkowski, Solution4Labs

10:50 – 11:10 Zarządzanie Laboratorium za pomocą wskaźników procesowych, Justyna Król, Eurofins OBiKŚ Polska

11:10 -11:30 Najwyższe kierownictwo w systemie zarządzania laboratorium - rola i wpływ na ważność wyników, Krzysztof Wołowiec, Laboratoryjnie.pl

 

11:45 – 12:30 Przełomowe techniki badawcze w naukach o życiu z perspektywy instytutów Polskiej Akademii Nauk

11:45 - 12:00 Przełomowe techniki badawcze w naukach o życiu z perspektywy instytutów Polskiej Akademii Nauk

W wykładzie będzie zaprezentowany potencjał instytutów Polskiej Akademii Nauk działających w Poznaniu, których działalność jest skoncentrowana na naukach o życiu, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych osiągnięć biologii molekularnej i możliwości ich wykorzystania w medycynie, rolnictwie i ochronie środowiska - prof. dr hab. Marek Świtoński; Prezes Oddziału PAN w Poznaniu

12:00 - 12:15 Odkrycia naukowe i nowe technologie w rozwoju medycyny translacyjnej i spersonalizowanej w Instytucie Genetyki Człowieka PAN
Badania naukowe prowadzone w Instytucie zmierzają do wyjaśniania molekularnego podłoża chorób, ze szczególnym naciskiem na genetyczne choroby rzadkie, choroby nowotworowe, zaburzenia rozrodu, choroby autoimmunologiczne i zakaźne. Realizowane w Instytucie badania podstawowe mają nie tylko aspekt poznawczy, ale dzięki szerokiej współpracy z placówkami medycznymi w kraju i za granicą znajdują zastosowanie w diagnostyce i leczeniu chorób.Wykład będzie poświęcony przedstawieniu potencjału i roli  Instytutu Genetyki Człowieka PAN w opracowywaniu nowych podejść terapeutycznych i diagnostycznych. Omówione zostaną główne kierunki badawcze prowadzone przez pracowników Instytutu oraz wykorzystywana infrastruktura - dr hab. Natalia Rozwadowska, prof. IGC PAN; Instytut Genetyki Człowieka PAN

12:15 - 12:30 Centrum Biologii Chemicznej ICHB PAN: europejski model unikatowej infrastruktury badawczo-rozwojowej dla nauk przyrodniczych, medycznych i przemysłu

Podczas wystąpienia zaprezentowany zostanie przykład rozwoju i wykorzystania unikatowej na skalę Polski i Europy infrastruktury badawcza i ekspertyzy naukowej i B+R Centrum w zakresie badań z pogranicza chemii, biologii i bioinformatyki, w tym m.in. zautomatyzowanego laboratorium wysoko przepustowych badań przesiewowych czy też unikatowych technologii obrazowania i badań molekularnych. Przedstawię także możliwości wykorzystania tej infrastruktury i ekspertyzy oraz różne formy potencjalnej współpracy z innymi jednostkami naukowymi, państwowymi i różnymi sektorami przemysłu - dr Jacek Kolanowski, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

 

13:00 – 15:30 – Wykłady Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu 

13:00 - 13:30 Narkotyki możliwości identyfikacyjne w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, post. Marcin Brzeziński, biegły Sekcji Chemii LK KWP w Poznaniu

 

13:30 - 13:45 Przerwa 

 

13:45 - 14:30 Ciekawe przypadki z użyciem materiałów wybuchowych i ich identyfikacja w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, podinsp. Sergiusz Błażejczak, biegły Sekcji Chemii LK KWP w Poznaniu

 

14:30 - 14:45 Przerwa

 

14:45 - 15:30 Innowacyjna linia badawcza oparta o separacje komórek stosowana w badaniach genetycznych w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, dr Natalia Rogalska - Niżnik, biegły Sekcji Biologii i Genetyki

 

 

SALA B

 

10:00 – 16:00 – Konferencja naukowo-szkoleniowa "Choroby zakaźne - nowe wyzwania opieki zdrowotnej” - Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej

Konferencja dodatkowo płatna (123 zł brutto)

 

09:00 - 10:00   Rejestracja uczestników         

10:00 - 10:15   Rozpoczęcie konferencji,        

10:15 - 11:00   Szczepionki mRNA - dr hab. n. med. Piotr Rzymski, prof. UMP Zakład Medycyny Środowiskowej Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

11:00 - 11:45   Wirusy i ich wpływ na nowotworzenie - dr n. med. Tomasz Kolenda Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie w Poznaniu

11:45 - 12:30   Czy gruźlica stanowi obecnie problem zdrowia publicznego? - prof. dr hab. n. med. Ewa Augustynowicz-Kopeć - Zakład Mikrobiologii Krajowe Referencyjne Laboratorium Prątka Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Warszawa

12:30 12:45     Dyskusja          

12:45 - 13:30   Przerwa kawowa        

13:30 - 14:15   Przyzakaźna demielinizacja – znaczenie diagnostyki laboratoryjnej w procesie różnicowania - prof. dr hab. n. med. Sławomir Michalak - Zakład Neurochemii i Neuropatologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

14:15 - 15:00   Aktualne problemy chorób zakaźnych i ich diagnostyki u dzieci - dr hab. n. med. Ewelina Gowin
Katedra i Zakład Profilaktyki Zdrowotnej
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

15:00 - 15:45   Wytyczne postępowania w zakażeniach Clostridioides difficile okiem gastroenterologa -prof. dr hab. n. med. Iwona Krela-Kaźmierczak - Katedra i Klinika Gastroenterologii, Dietetyki i Chorób Wewnętrznych - Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

15:45- 16:00    Dyskusja        

Kup bilet  - bilet wstępu na konferencję upoważnia do udziału w Targach LABS EXPO oraz przerwy kawowej podczas konferencji  

 

    SALA C

 

9:30 – 11:30 – „Nanotechnologia dla zdrowia i środowiska” – Centrum NanoBioMedyczne UAM

9:30 - 9:45 Nanotechnologia w naukach biomedycznych i ochronie środowiska, Centrum NanoBioMedyczne, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

9:45 - 10:00 Strach ma wielkie oczy - wpływ nanocząstek na organizmy żywe - dr inż. Bartosz Grześkowiak, Centrum NanoBioMedyczne, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

10:00 - 10:15 Przerwa

 

10:15 - 10:30 Nanotechnologia drogą do rozwoju biosensorów - dr inż. Artur Jędrzak, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska

 

10:30 - 10:45 Statek w butelce, czyli o nanomateriałach porowatych – dr Patryk Florczak, Centrum NanoBioMedyczne, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

10:45 - 11:00 Przerwa

 

11:00 - 11:15 Nowe nanomateriały oparte na tlenku niobu(V) i ich zastosowanie w procesach usuwania zanieczyszczeń organicznych z wody - dr Łukasz Wolski, Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

11:15 - 11:30 Współczesne metody analizy mikroplastiku dr Mikołaj Kościński, Wydziął Nauk o żywności i żywieniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

11:45 – 12:30 Badania podstawowe i prace rozwojowe dla społeczeństwa i gospodarki - Centrum Zaawansowanych Technologii UAM

 

 

13:00 – 15:00 – Interdyscyplinarna chemia - horyzonty zastosowania nauk chemicznych w innych obszarach nauki i techniki" - Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego 

 

13:00 - 13:15 Interdyscyplinarność chemii - horyzonty użycia wiedzy chemicznej w innych obszarach nauki i techniki - dr hab. Robert Przekop, o/Poznań SITPChem

 

13:15 - 13:30 Współczesne laboratorium fotochemiczne czyli jak potrzeba badań rozwija nowe aplikacje i produkty- dr hab. Joanna Ortyl, prof. PK Politechnika Krakowska, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

 

13:30 - 13:45 Przerwa 

 

13:45 - 14:00 Rola wodoru w transformacji energetycznej - wybrane komponenty gospodarki wodorowej - dr Agnieszka Martyła,  o/Poznań SITPChem

 

14:00 - 14:15 Laboratorium chemiczne we współczesnej inżynierii materiałowej - mgr inż. Kamil Dydek, MBA, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej

 

14:15 - 14:30 Przerwa

 

14:30 - 14:45 Królestwo grzybów i roślin jako zaplecze surowcowe dla wybranych obszarów fitoterapii - dr Marcin Szymański,  o/Poznań SITPChem

 

14:45 - 15:00 Chemia w druku 3D i druk 3D w chemii dr hab. Robert Przekop, o/Poznań SITPChem

 

26.04

 

10:00-11:00, 15:00-16:00 - Prezentacja na stoisku Solution4Labs i Argenty (A1)

Możliwości systemu SampleManager na przykładzie standardowego obiegu próbki w laboratorium mikrobiologicznym 

Podczas dzisiejszej prezentacji na chwilę przeniesiemy się do laboratorium mikrobiologicznego i na przykładzie badania próbki żywności przy wykorzystaniu wyposażenia laboratoryjnego, dostarczonego przez naszego partnera- firmę Argenta, zaprezentujemy jakie korzyści i usprawnienia wynikają z wdrożenia systemu SampleManager. Przedstawimy procesy: rejestracji próbki, alokacji pracy, integracji z wyposażeniem, a także zastosowanie kodów kreskowych czy generowanie sprawozdań. Pokażemy, jak dzięki zróżnicowanym funkcjonalnościom naszego oprogramowania można zaoszczędzić czas na rutynowych czynnościach laboratoryjnych, wyeliminować błędy powstające podczas ręcznego przenoszenia danych oraz zapewnić pełną identyfikowalność wszystkich elementów procesu.

27.04

                                              

10:00-11:00, 12:30 - 13:30, 15:00-16:00

Tytuł: Możliwości systemu SampleManager na przykładzie standardowego obiegu próbki w laboratorium mikrobiologicznym

Podczas dzisiejszej prezentacji na chwilę przeniesiemy się do laboratorium mikrobiologicznego i na przykładzie badania próbki żywności przy wykorzystaniu wyposażenia laboratoryjnego, dostarczonego przez naszego partnera- firmę Argenta, zaprezentujemy jakie korzyści i usprawnienia wynikają z wdrożenia systemu SampleManager. Przedstawimy procesy: rejestracji próbki, alokacji pracy, integracji z wyposażeniem, a także zastosowanie kodów kreskowych czy generowanie sprawozdań. Pokażemy, jak dzięki zróżnicowanym funkcjonalnościom naszego oprogramowania można zaoszczędzić czas na rutynowych czynnościach laboratoryjnych, wyeliminować błędy powstające podczas ręcznego przenoszenia danych oraz zapewnić pełną identyfikowalność wszystkich elementów procesu.