Organizator:

Zakres tematyczny

Podziel się

Do pokazania swojej oferty i dołączenia do grona Wystawców serdecznie zapraszamy producentów i dystrybutorów posiadających w swojej ofercie:

- meble i wyposażenie dla laboratoriów

- drobny sprzęt laboratoryjny, akcesoria, szkło laboratoryjne

- aparaturę analityczną, kontrolną i pomiarową

- sprzęt optyczny

- systemy informatyczne wspomagające działania laboratoriów

- nowości technologiczne

- wagi

- odzież ochronną

- środki higieniczne, ochronne

- sprzęt diagnostyczny

- aparatura i odczynniki do wykonywania badań biochemicznych, analitycznych, immunochemicznych, mikrobiologicznych

- instytuty naukowe i ośrodki badawcze

- jednostki certyfikujące