Organizator:

Zakres tematyczny

Podziel się

Do pokazania swojej oferty i dołączenia do grona Wystawców serdecznie zapraszamy producentów i dystrybutorów posiadających w swojej ofercie:

 • meble i wyposażenie dla laboratoriów
 • drobny sprzęt laboratoryjny, akcesoria, szkło laboratoryjne
 • aparaturę analityczną, kontrolną i pomiarową
 • sprzęt optyczny
 • systemy informatyczne wspomagające działania laboratoriów
 • nowości technologiczne
 • wagi
 • odzież ochronną
 • środki higieniczne, ochronne
 • sprzęt diagnostyczny
 • aparatura i odczynniki do wykonywania badań biochemicznych, analitycznych, immunochemicznych, mikrobiologicznych
 • instytuty naukowe i ośrodki badawcze
 • jednostki certyfikujące