Organizator:

Warsztaty "Monitoring mikrobiologii i czystości pyłowej w pomieszczeniach czystych cleanroom w praktyce"

Podziel się

Firma CRK i Patrycja Sitek zapraszają serdecznie do udziału w warsztatach praktycznych monitoringu czystości pyłowej i mikrobiologicznej w pomieszczeniach cleanroom.

Warsztaty Monitoring mikrobiologii i czystości pyłowej w pomieszczeniach czystych cleanroom w praktyce odbędą się pierwszego dnia targów, tj. 26 kwietnia, w godzinach 15.00-17.00.

Uczestnicy tego wydarzenia nabędą wiedzę praktyczną w obszarze wyznaczania punktów poboru prób mikrobiologicznych, technik prowadzenia pomiarów mikrobiologicznych przy użyciu urządzenia do aspiracyjnego poboru powietrza oraz płytek sedymentacyjnych i odciskowych, jak również metodyki pobierania prób z odzieży personelu. W zakresie wymagań monitoringu czystości pyłowej, uczestnicy warsztatów nabędą nauczą się jak wyznaczać punkty poboru powietrza, zaznajomią się z technikami pracy z przenośnym licznikiem cząstek oraz systemem stacjonarnym. Wydarzenie zakończy się uzyskaniem certyfikatu uczestnictwa.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach! Do zobaczenia!

Bilety na warsztaty i rejestracja - https://tobilet.pl/labs-expo.html