Organizator:

Rozpoczęliśmy I dzień, drugiej edycji Targów LABS EXPO w Poznaniu!

Podziel się

Jak tu gwarno! Od rana tłumnie przybywają goście i uczestnicy II edycji targów Labs Expo. Czekamy również na Ciebie!

Podczas dzisiejszego dnia w programie znajdziesz:  

Panele konferencyjne:

Wydział Chemii – Uniwersytet im. Adama Mickiewicz w Poznaniu i Polskie Towarzystwo Chemiczne:

  • „Produkty kosmetyczne przyszłości – nowości, trendy”

Główny Urząd Miar, Polskie Centrum Akredytacji, Polski Komitet Normalizacyjny:

  • Akredytacja, metrologia i normalizacja w laboratoriach „AMN-L 2024”

Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej Oddział w Poznaniu. Podczas spotkania będziemy rozmawiać o przyczynach, diagnostyce, leczeniu i profilaktyce chorób nowotworowych. Dynamiczny rozwój medycyny i nauk pokrewnych wpływa na znaczną poprawę jakości życia chorych i ich rodzin. Obiecujący jest również wzrost świadomości społeczeństwa na ten temat:

  • Nowotwory – narastające wyzwanie medycyny laboratoryjnej

Prezentacje i interesujące warsztaty:

  • Przemień Swoje Laboratorium: 5 Skutecznych Kroków do Transformacji Cyfrowej
  • Finding the right glove in just four steps (prezentacja w języku angielskim)
  • Rynek konopny – produkcja, badania i zagrożenia
  • Robotyzacja badań alergenów i mykotoksym metodą ELISA. Rozwiązanie „Walk-Away” przy wykorzystaniu urządzenia the BOLT®.

Więcej na temat dnia dzisiejszego w programie wydarzeń!

Program wydarzeń 2024