Organizator:

Przełomowe techniki badawcze w naukach o życiu z perspektywy instytutów Polskiej Akademii Nauk

Podziel się

Serdecznie zapraszamy na wykłady pt. "Przełomowe techniki badawcze w naukach o życiu z perspektywy instytutów Polskiej Akademii Nauk"

Szczegółowy program: 

 

11:45 Prof. dr hab. Marek Świtoński; Prezes Oddziału PAN w Poznaniu

Przełomowe techniki badawcze w naukach o życiu z perspektywy instytutów Polskiej Akademii Nauk

W wykładzie będzie zaprezentowany potencjał instytutów Polskiej Akademii Nauk działających w Poznaniu, których działalność jest skoncentrowana na naukach o życiu, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych osiągnięć biologii molekularnej i możliwości ich wykorzystania w medycynie, rolnictwie i ochronie środowiska.

 

12:00 dr hab. Natalia Rozwadowska,prof. IGC PAN; Instytut Genetyki Człowieka PAN

Odkrycia naukowe i nowe technologie w rozwoju medycyny translacyjnej i spersonalizowanej w Instytucie Genetyki Człowieka PAN
Badania naukowe prowadzone w Instytucie zmierzają do wyjaśniania molekularnego podłoża chorób, ze szczególnym naciskiem na genetyczne choroby rzadkie, choroby nowotworowe, zaburzenia rozrodu, choroby autoimmunologiczne i zakaźne. Realizowane w Instytucie badania podstawowe mają nie tylko aspekt poznawczy, ale dzięki szerokiej współpracy z placówkami medycznymi w kraju i za granicą znajdują zastosowanie w diagnostyce i leczeniu chorób.Wykład będzie poświęcony przedstawieniu potencjału i roli  Instytutu Genetyki Człowieka PAN w opracowywaniu nowych podejść terapeutycznych i diagnostycznych. Omówione zostaną główne kierunki badawcze prowadzone przez pracowników Instytutu oraz wykorzystywana infrastruktura. 

 

12:15 dr Jacek Kolanowski, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

Centrum Biologii Chemicznej ICHB PAN: europejski model unikatowej infrastruktury badawczo-rozwojowej dla nauk przyrodniczych, medycznych i przemysłu

Podczas wystąpienia zaprezentowany zostanie przykład rozwoju i wykorzystania unikatowej na skalę Polski i Europy infrastruktury badawcza i ekspertyzy naukowej i B+R Centrum w zakresie badań z pogranicza chemii, biologii i bioinformatyki, w tym m.in. zautomatyzowanego laboratorium wysoko przepustowych badań przesiewowych czy też unikatowych technologii obrazowania i badań molekularnych. Przedstawię także możliwości wykorzystania tej infrastruktury i ekspertyzy oraz różne formy potencjalnej współpracy z innymi jednostkami naukowymi, państwowymi i różnymi sektorami przemysłu.