Organizator:

Projektowanie Laboratorium – jak uniknąć błędów - współpraca uczestników procesu inwestycyjnego

Podziel się

Serdecznie zapraszamy na wykład pt. " Projektowanie Laboratorium – jak uniknąć błędów - współpraca uczestników procesu inwestycyjnego", który odbędzie się 1 dnia targów o godzinie 10:30 w sali A.

Prelegent: mgr inż. arch. Sławomir Florkiewicz

 

Wykład skierowany dla tych, którzy planują budowę nowego lub przebudowę i modernizację istniejącego laboratorium.                                                                                                                                                          Skierowany jest zarówno do użytkowników laboratoriów jak również inwestorów.

Treść wykładu ma na celu przedstawienie podstawowych faz projektowych i ich znaczenia w procesie projektowania z punktu widzenia projektanta oraz przedstawić:

- aktualne trendy w projektowaniu laboratoriów – jak zmniejszyć zużycie energii,

- sposoby ograniczenia emisji substancji szkodliwych,

- elastyczne rozwiązania infrastrukturalne dające możliwość adaptacji do zmieniających się rodzajów badań,

Wykład wskazuje jak dużą rolę odgrywa analiza potrzeb użytkownika, określenie założeń funkcjonalnych oraz właściwa organizacja zespołu odpowiedzialnego za realizację inwestycji.

 

19 marca, godzina 10:30 - 11:00, sala A.