Organizator:

Prezydent Miasta Poznania Patronem Honorowym targów Labs Expo!

Podziel się

Prezydent Miasta Poznania Patronem Honorowym targów Labs Expo - Targi Wyposażenia i Technologii Laboratoryjnych!