Organizator:

Patronem Honorowym LABS EXPO została Polska Akademia Nauk

Podziel się

Mamy ogromną przyjemność ogłosić, że Patronem Honorowym Labs Expo została Polska Akademia Nauk 🤩🎉‼️ PAN to instytucja naukowa realizująca działania służące rozwojowi, promocji, integracji i upowszechnianiu nauki oraz przyczyniające się do rozwoju edukacji i wzbogacania kultury narodowej.

Akademia jest złożoną organizacją a jej filarem są członkowie PAN zrzeszeni w korporacji uczonych . To wybitni badacze i badaczki, wyróżniający się szczególnym dorobkiem i autorytetem. Członkostwo w PAN jest zaszczytem i wyrazem najwyższego uznania. Od 2010 roku w strukturach PAN działa też  Akademia Młodych Uczonych, która skupia utalentowanych naukowców młodego pokolenia.

Drugim filarem PAN jest najmocniejsza w kraju sieć badawcza, złożona z 68 instytutów naukowych oraz instytutu pozawydziałowego. Prowadzą projekty naukowe w niemal wszystkich dziedzinach naukowych. Tu powstają wynalazki, patenty i wiedza, które zmieniają świat i są najlepszą wizytówką Akademii.

Z kolei liczne komitety i zespoły doradcze zajmują się upowszechnianiem nauki i dostarczaniem ekspertyz kluczowych dla prowadzenia rzetelnej debaty publicznej. To grona zrzeszające specjalistki i specjalistów z różnych obszarów nauki. Tworzą one przestrzeń dla wymiany intelektualnej i budowania relacji między uczonymi. Są krajową reprezentacją środowisk i dyscyplin naukowych oraz pełnią funkcje doradcze.

Ważną częścią PAN są biblioteki, archiwa, muzea, ogrody czy ośrodki konferencyjne. Akademia ma swoje placówki terenowe w ośmiu polskich miastach. Integrują one lokalne środowisko naukowe oraz inicjują badania i upowszechniają wyniki badań. Prace prowadzone są nie tylko w Polsce, ale także w stolicach sześciu europejskich państw w ramach stacji zagranicznych PAN.