Organizator:

Łukasiewicz – PIT: silny partner dla biznesu

Podziel się

W 2024 rok Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny wchodzi odmieniony i gotowy do świadczenia kompleksowych usług na jeszcze wyższym poziomie. To wynik integracji wielu obszarów badawczych w ramach nowych centrów, które odpowiadają na potrzeby zmieniającego się rynku.

Kiedy w 2022 roku pięć instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz w Poznaniu połączyło się w jeden, Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny, był to dopiero początek zmian. Zmian i dla pracowników, i dla klientów Łukasiewicza. Ten rok przyniósł kolejne, dzięki którym poznański Instytut będzie umacniać swoją pozycję naukową i rynkową.

 

Po połączeniu Łukasiewicz – PIT składał się z sześciu centrów badawczych zajmujących się logistyką i nowoczesnymi technologiami, transformacją cyfrową, technologią drewna, pojazdami szynowymi, obróbką plastyczną oraz technologiami rolnymi i spożywczymi. Centra określały również tematyki badawcze, w jakich specjalizował się Instytut.

 

- Połączenie pięciu działających od dawna jednostek badawczych było ogromnym wyzwaniem. Każda miała swoją odmienną strukturę, projekty, klientów. Szybko jednak zaczęliśmy dostrzegać płynące z tego korzyści, wynikające z przenikania się tematów i kompetencji. Weźmy na przykład maszyny rolnicze. Te, które tworzymy wraz z naszymi klientami, to skomplikowane urządzenia, wykorzystujące sztuczną inteligencję do np. rozpoznawania roślin czy zaawansowane technologie teledetekcji do precyzyjnego dawkowania nawozów i środków ochrony roślin. Ich stworzenie to efekt współpracy ze specjalistami z różnych dziedzin mówi zastępca dyrektora ds. komercjalizacji Sylwin Tomaszewski.

 

Łączymy siły

 

Teraz instytut idzie dalej. Od 1 stycznia br. Łukasiewicz – PIT ma nową strukturę. Składa się z czterech centrów badawczych, które – łącząc specjalistów z różnych dziedzin – są w stanie kompleksowo odpowiadać na potrzeby biznesu. Zaprojektują nie tylko maszyny rolnicze, ale zaopatrzą je również w rozwiązania oparte o AI czy IoT. Wykonają także kompleksowe badania zgodne z normami branżowymi.

 

Pierwsze to Centrum Nowoczesnej Mobilności, które zajmuje się opracowywaniem innowacyjnych rozwiązań i technologii w logistyce, transporcie, rolnictwie oraz leśnictwie. W jego skład wchodzą grupy badawcze pracujące nad konstruowaniem pojazdów i maszyn, badaniami symulacyjnymi, elektrotechniką, automatyką i robotyką, a także logistyką.

 

Z kolei Centrum Zrównoważonej Gospodarki to badania, rozwój oraz wdrożenia zrównoważonych technologii przemysłowych i środowiskowych. Jego celem jest zastąpienie istniejących rozwiązań, które obciążają środowisko – nowymi, które będą je chronić i być może odwrócą proces jego degradacji. W skład tego centrum wchodzą grupy badawcze zajmujące się inżynierią materiałową, inżynierią mechaniczną oraz technologiami drewna, chemiczną i ochrony środowiska.

 

W Centrum Transformacji Cyfrowej prowadzone są zaawansowane prace naukowe oraz badawczo-rozwojowe związane z adaptacją oraz wdrażaniem nowoczesnych, inteligentnych technologii cyfrowych. Centrum to tworzy, rozwija i dostosowuje technologie, optymalizuje procesy i systemy biznesowe, tak by spełniały wszystkie potrzeby klientów. Zajmuje się również standaryzacją i automatyzacją w różnych branżach. W skład tej jednostki wchodzą grupy badawcze pracujące nad oprogramowaniem, urządzeniami elektronicznymi oraz procesami biznesowymi.

 

Czwartym jest Centrum Badań Laboratoryjnych powstałe z połączenia wszystkich laboratoriów działających w Instytucie. Prowadzi badania akredytowane zgodnie z normami branżowymi, ale także nieakredytowane. Opracowuje też nowe metody badawcze i prowadzi działalność normalizacyjną. W jego skład wchodzi pięć laboratoriów: Badań Materiałowych, Badań Elektrotechnicznych, Badań Środowiskowych, Obróbki Cieplnej oraz Metrologiczne.

 

Nowa struktura i połączenie kompetencji dadzą efekt synergii. Efekt, na którym skorzystają wszystkie firmy i instytucje współpracujące z Łukasiewicz – PIT. Więcej informacji na temat oferty można znaleźć pod adresem pit.lukasiewicz.gov.pl.