Organizator:

Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych na targach LABS EXPO

Podziel się

Podczas Labs Expo zapraszamy na stoisko Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych!

Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych jest jedynym w Polsce, a także jednym z nielicznych na świecie, wytwórcą certyfikowanych materiałów odniesienia (CRM) dla materiałów z grupy metali nieżelaznych. Instytut zajmuje wysoką pozycję na arenie międzynarodowej, dostarczając swoje wzorce do laboratoriów na całym świecie. CRM-y służą do kontroli jakości analiz prowadzonych w laboratoriach analitycznych oraz do zapewnienia spójności pomiarowej uzyskiwanych wyników. Skład materiałów w seriach został zaprojektowany tak, aby umożliwiał przeprowadzenie kalibracji na aparaturze pomiarowej, np. na spektrometrze XRF. Do każdego egzemplarza CRM-u dołączony jest certyfikat, który zawiera niezbędne informacje, m. in. o jego składzie i właściwościach.

Wszystkie informacje o certyfikowanych materiałach odniesienia wraz z ich certyfikatami znajdują się w katalogu na stronie www.materialy-odniesienia.pl .

Oferta CRM-ów skierowana jest do laboratoriów firm działających w obszarze produkcji stopów metali nieżelaznych i ich przetwórstwa, firm świadczących usługi analityczne oraz instytucji prowadzących działalność R&D w zakresie metali nieżelaznych. Odbiorcami Łukasiewicz – IMN są m.in. duże firmy dealerskie działające w handlu wzorcami i aparaturą analityczną, takie jak Brammer Standards (USA), Fluxana (Niemcy), Thermo-Fisher Scientific (Szwajcaria), LGC Standards (Niemcy), NCS Testing Technology (Chiny), Techlab (Francja). Certyfikowane Materiały Odniesienia są także stosowane w laboratoriach Łukasiewicz – IMN do świadczenia unikatowych usług analitycznych dla klientów komercyjnych.


19-20 marca, Poznań Congress Center