Organizator:

Konferencja "Nowotwory – narastające wyzwanie medycyny laboratoryjnej

Podziel się

Pierwszego dnia targów Labs Expo (19 marca br.) odbędzie się konferencja naukowo-szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej Oddziału w Poznaniu pt. „Nowotwory – narastające wyzwanie medycyny laboratoryjnej”. Podczas spotkania poruszona zostanie tematyka przyczyn, diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób nowotworowych. Dynamiczny rozwój medycyny i nauk pokrewnych wpływa na znaczną poprawę jakości życia chorych i ich rodzin. Obiecujący jest również wzrost świadomości społeczeństwa na ten temat.

Konferencja naukowo-szkoleniowa

Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej Oddział w Poznaniu

 

Nowotwory

– narastające wyzwanie medycyny laboratoryjnej

Poznań, 19 marca 2024 r.

 

Program                                                                                 

09:00

10:00

Rejestracja uczestników

 

10:00

10:15

Uroczyste rozpoczęcie konferencji

 

dr n. farm. Małgorzata Zielińska-Przyjemska - Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej o/Poznań,

dr hab. n. med. Katarzyna Winsz-Szczotka, prof. SUM - Prezes Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej,

mgr Monika Pintal-Ślimak -  Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

10:15

11:00

Terapia CAR-T jako nowoczesna immunoterapia nowotworów: proces wytwarzania produktów CAR-T
w Polsce, dostępność, monitorowanie działań niepożądanych w aspekcie diagnostyki laboratoryjnej.

prof. dr hab. n. med. Anna Bogacz

Pracownia Medycyny Spersonalizowanej i Terapii Komórkowej, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu

 

11:00

11:45

Diagnostyka patomorfologiczna nowotworów - (nie)ograniczone możliwości.

prof. dr hab. n. med. Andrzej Marszałek
Katedra i Zakład Patologii i Profilaktyki Nowotworów, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

11:45

12:30

Terapia CAR-T w praktyce klinicznej.

prof. dr hab. n. med. Lidia Gil

Katedra i Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

12:30

12:45

Dyskusja

 

12:45

13:15

Przerwa kawowa

 

13:15

14:00

Zintegrowana diagnostyka nowotworów złośliwych – rola diagnosty laboratoryjnego.

prof. dr hab. n. med. Dariusz Iżycki

Zakład Immunologii Nowotworów, Katedra Biotechnologii Medycznej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

14:00

14:45

Immunologiczne punkty kontrolne - przebudzenie Mocy

dr hab. n. med. Mariusz Kaczmarek, prof. UMP

Zakład Immunologii Nowotworów, Katedra Biotechnologii Medycznej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

14:45

15:30

Dziedziczne zespoły predyspozycji do zachorowania na nowotwory złośliwe - diagnostyka genetyczna.

dr hab. biol. med.  Katarzyna Lamperska

Pracownia Genetyki Nowotworów, Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu Instytut Genetyki Człowieka, Polska Akademia Nauk

15:30

16:15

Diagnostyka molekularna chorób nowotworowych i chorób rzadkich – czy systemowo jesteśmy do niej przygotowani?

prof. dr hab. n. med. Michał Witt

Instytut Genetyki Człowieka, Polska Akademia Nauk

16:15

16:30

Dyskusja

 

16:30

Podsumowanie i zakończenie konferencji

 

 

Za udział w konferencji przysługują 4 punkty edukacyjne.

Cena - 149 zł brutto - >>>KUP BILET<<< 

Bilety na konferencję można kupić po dokonaniu rejestracji na targi - w zakładce SKLEP>>>KUP BILET<<<