Organizator:

Konferencja „Jakość żywności – od producenta do konsumenta”

Podziel się

Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu serdecznie zaprasza na konferencję pt. „Jakość żywności – od producenta do konsumenta”. Spotkanie odbędzie się drugiego dnia targów LABS EXPO, tj. 20 marca w godzinach 9:30 - 14:30 w sali C.

9:30 – 9:40     Rozpoczęcie konferencji

 

9:40 – 10:00   Czy potrzebna nam jest kontrola żywności. Rola i znaczenie analityki

prof. dr hab. Henryk Jeleń

Kontrola żywności jako integralna część zapewnienia jej jakości i bezpieczeństwa; podstawowe obszary analityki żywności – oznaczanie pozostałości środków ochrony roślin, badanie zawartości zanieczyszczeń procesowych, mikotoksyn, oraz wybrane zagadnienia z badania zafałszowań żywności metodami chromatograficznymi.

 

10:00 – 10:30 Zastosowanie proteomiki w badaniu autentyczności żywności

prof. dr hab. Magdalena Montowska

Autentyczność żywności, w tym mięsa i produktów mięsnych, dodatki białkowe, makuchy, białka alergenne, peptydy specyficzne gatunkowo, termostabilne markery peptydowe, limit detekcji, spektrometria mas.

 

10:30 – 11:00 Zanieczyszczenia procesowe w tłuszczach spożywczych – aktualne zagadnienia w produkcji żywności

prof. UPP dr hab. Dominik Kmiecik

Zanieczyszczenia procesowe – niekorzystne substancje powstałe podczas produkcji żywności z zastosowaniem wysokich temperatur; tłuszcze i oleje spożywcze mogą być źródłem takich substancji, jak akrylamid, 3-MCPD i estry glicydolu oraz izomery trans kwasów tłuszczowych. Ich maksymalny poziom jest często limitowany przez prawo 

11:00 – 11:30 Przerwa

11:30 – 11:50 Zastosowanie kropek kwantowych w analityce żywności

prof. UPP dr hab.  Krzysztof Dwiecki

Kropki kwantowe – charakterystyka nanokryształów oraz możliwości zastosowania w analityce i obrazowaniu, analityczna metoda spektroskopowa (fluorymetryczna) o wysokiej specyficzności, przykłady komercyjnych aplikacji kropek kwantowych – oferta rynku.

11:50 – 12:20 Techniki mikroskopowe w analizie produktów spożywczych

dr hab. inż. Maciej Jarzębski

Jeden obraz znaczy więcej niż tysiąc słów; wrażenia wzrokowe (barwa i kształt) w konsumenckiej ocenie jakości żywności; zastosowanie mikroskopów optycznych – stereoskopowego, biologicznego, konfokalnego i STED oraz mikroskopii cyfrowej i elektronowej w analizie żywności.

12:20 – 12:40 Rola sztucznej inteligencji w analizie żywności

dr inż. Krzysztof Przybył

Zastosowanie Konwolucyjnych Sieci Neuronowych (CNN) w analizie obrazów żywności; interpretowalna sztuczna inteligencja (XAI) w kontekście zapewnienia zrozumienia decyzji podejmowanych przez algorytmy; perspektywy rozwoju sztucznej inteligencji w żywności.

12:40 – 13:30 Przerwa

13:30 – 13:50 Projektowanie żywności dla spersonalizowanej diety

prof. dr hab. Anna Gramza-Michałowska

Trendy w żywieniu; oczekiwania konsumenta względem żywności; zasady projektowania żywności; nauka dla rynku żywności - przegląd opracowanych technologii.

13:50 – 14:20 Owady jadalne jako składniki żywności - na co należy zwrócić uwagę?

dr hab. inż. Przemysław Kowalczewski

Wykorzystanie owadów do produkcji żywności wywołuje wiele dyskusji na temat celowości ich stosowania; czy warto je stosować? czy jest to bezpieczne dla konsumentów? produkcja owadów na cele spożywcze, wartość odżywcza i ocena produktów wzbogaconych w owady.