Organizator:

Komenda Wojewódzka Policji i Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej podczas LABS EXPO!

Podziel się

Targi Labs Expo na ternie MTP w Poznaniu to doskonałe miejsce do zaprezentowania potencjału Policji i Państwowej Straży Pożarnej w zakresie możliwości przeprowadzenia procesu badawczego od momentu ujawnienia przestępstwa poprzez cały proces zbierania danych i ich analizy aż do ujawnienia sprawcy i udowodnienia winy. Przy tym skala i wachlarz możliwych do realizacji badań jest ogromna, gdyż obejmuje tak wydawałoby się mało spektakularne kwestie jak badania wszelkiego rodzaju dokumentów czy dźwięków, zdecydowanie bardziej widowiskowych metod identyfikacji osób, drobiazgowe badania broni i balistyki pocisków oraz łusek, zadziwiające metody badania cech narzędzi codziennego użytku wykorzystywanych do pokonania zabezpieczeń technicznych, w tym także urządzenia do nieautoryzowanego uruchamiania pojazdów oraz bezpośrednio wiążące się ze stereotypem laboratoryjnym zakorzenionym w świadomości społecznej badania chemiczne oraz biologiczne, w tym także genetyczne. O skali działania świadczy także statystyka. Tylko w ubiegłym roku Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Poznaniu wykonało 7000 ekspertyz!

 

Warto przy tym zauważyć, że zarówno Laboratorium Kryminalistyczne jak i Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 6 KMPSP w Poznaniu dysponują obecnie najnowocześniejszym sprzętem i metodami badawczymi, nie tylko w skali kraju czy Europy lecz nawet świata. Wystarczy wspomnieć o sprzęcie do separacji komórek, którym dysponuje na całym globie tylko siedem laboratoriów zajmujących się kryminalistyką, w tym właśnie wielkopolskie Laboratorium Kryminalistyczne. Natomiast poznańska Państwowa Straż Pożarna dysponuje najbardziej zaawansowanym technologicznie w Europie mobilnym laboratorium zdolnym do wsparcia działań na pierwszej linii w zdarzeniach związanych z zagrożeniami chemicznymi, biologicznymi, radiologicznymi, nuklearnymi i wybuchowymi.

 

Na wspólnym stoisku Policji i Państwowej Straży Pożarnej na wystawie Labs Expo możliwe będzie między innymi zapoznanie się z urządzeniami i technologiami stosowanymi do analizy kwestionowanych dokumentów w przypadkach ich podrobienia, przerobienia, a także przestępstw związanych z oszustwami czy kradzieżą tożsamości. Umożliwiają one także odczyt i weryfikację danych biometrycznych. Wszyscy uczestnicy targów będą mogli zweryfikować autentyczność własnych i przygotowanych przez biegłych dokumentów tożsamości. Biegli Laboratorium Kryminalistycznego przedstawią również zagadnienia związane z ujawnianiem zapisów celowo zamazanych lub usuniętych, zapoznają z tajemnicami dokumentów podczas ich obserwacji w promieniowaniu ultrafioletowym oraz podczerwonym, oraz będą odkrywać możliwości badawcze związane z różnicowaniem środków kryjących takich jak pasty długopisowe, tusze i tonery. Chcesz wiedzieć czym jest i do czego wykorzystywany jest spektralny komparator video VSC 800 foster+freeman, czy też mikroskop cyfrowy Keyence VHX 7000 to Targi Labs Expo są właściwym miejscem żeby się tego dowiedzieć.

 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu przed wejściem do hali targowej utworzy mobilne miasteczko laboratoryjne którego centrum będą stanowić laboratorium zabudowane na trzyosiowej naczepie o zwieszeniu pneumatycznym, namiastka MotorShow dla sympatyków motoryzacji, wraz ze specjalnym samochodem do dekontaminacji przy zagrożeniach CBRNe. Ten zestaw będzie wsparty kolejnymi dwoma wozami bojowymi przeznaczonymi do działań ratowniczych w kontekście chemiczno-ekologicznym, które dysponują szerokim wachlarzem wyposażenia wspomagającego procesy identyfikacyjne, od najbardziej zaawansowanych technologicznie po najprostsze technicznie, a przy tym i niezwykle intuicyjne metody, które wbrew pozorom nadal rozwijane są w skali globalnej zachowując bardzo wysoki poziom efektywności i dostępności dla użytkownika. O szczegółach będzie można więcej dowiedzieć się na stoisku Policji i Państwowej Straży Pożarnej na targach Labs Expo.

 

Ponadto biegli Laboratorium Kryminalistycznego przedstawią metody identyfikacji osób na podstawie zapisów wizualnych. Zaprezentują także sposoby wykonywania portretów pamięciowych z wykorzystaniem szczegółowych analiz twarzy i ich cech charakterystycznych na podstawie wizerunków zainteresowanych gości targowych. Dodatkowo możliwe będzie wykonywanie progresji wiekowej wybranych uczestników targów Labs Expo. Chcesz wiedzieć czy atrakcyjnie wejdziesz w jesień swego życia? Sam będziesz mógł to ocenić na stoisku Policji i Państwowej Straży Pożarnej.

 

Będzie też coś dla sympatyków targów Euro Target Show, gdyż Laboratorium Kryminalistyczne zaprezentuje gościom Labs Expo najciekawsze jednostki broni bojowej, sportowej, alarmowej, gazowej, sygnałowej, długiej i krótkiej, powtarzalnej i automatycznej, produkowanej seryjnie oraz niepowtarzalnych samoróbkach, znajdującej się w jego zasobach. A jest w czym wybierać, gdyż obecnie na stanie Laboratorium Kryminalistycznego znajduje się około 1000 sztuk broni zabezpieczonej w różnego rodzaju zdarzeniach oraz przestępstwach. Chcesz dowiedzieć się więcej o konkretnym modelu broni, bądź interesuje Ciebie historia konkretnego egzemplarza związanego być może z jakimś konkretnym zdarzeniem? Ponownie stoisko Policji zorganizowane we współpracy z poznańskimi strażakami na targach Labs Expo będzie dla Ciebie właściwym miejscem. Dodatkowo będziesz mógł poznać metody badań identyfikacyjnych broni palnej, łusek i pocisków. A wszystko to pod nadzorem profesjonalistów w najbardziej bezpiecznych warunkach, tak często ignorowanych i stających się przyczyną wypadków nie tylko powodowanych przez prywatnych użytkowników cywilnych broni, lecz także funkcjonariuszy służb mundurowych.

 

To jednak nie wszystko, gdyż biegli Laboratorium Kryminalistycznego zaprezentują także typowe narzędzia spotykane na miejscach przestępstw kradzieży z włamaniem służące do pokonania zabezpieczeń technicznych oraz metody ich identyfikacji. Dasz wiarę, że nożyce do cięcia metalu podobnie jak młotek i każde inne narzędzie posiadają cechy stanowiące namiastkę linii papilarnych wykorzystywanych w procesach badawczych w daktyloskopii? Ponadto będzie można zapoznać się ze sposobem działania urządzeń do nieautoryzowanego uruchamiania pojazdów, czytnikami kluczy samochodowych oraz metodami odczytywania danych z podzespołów układów elektronicznych stosowanych między innymi w samochodach.

 

Panele wykładowe Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu na targach Labs Expo.

 

Narkotyki – możliwości identyfikacyjne w Laboratorium Kryminalistycznym KWP w Poznaniu.

W ramach realizacji zadań ustawowych biegli Sekcji Chemii Laboratorium Kryminalistycznego wydają opinie dotyczące badań jakościowych i ilościowych środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych i ich prekursorów takich jak: amfetamina, kokaina, MDMA, ziele konopii. Identyfikują też metody produkcji narkotyków syntetycznych i ich prekursorów w miejscach działania nielegalnych laboratoriów produkujących narkotyki oraz wykonują badania śladów kontaktowych środków odurzających i substancji psychotropowych.

Identyfikacja ww. substancji i środków oparta jest przede wszystkim na metodzie analitycznej wykorzystującej chromatografie gazową sprzężoną ze spektrometrią mas (GC/MS). Pojawianie się na rynku narkotykowym coraz to nowszych związków o coraz bardziej rozbudowanych strukturach chemicznych, skutkuje wykorzystaniem w Laboratorium Kryminalistycznym coraz to nowszych rozwiązań technicznych takich jak nowe aparaty GC/MS z systematycznie aktualizowanymi bibliotekami substancji celem ich szybkiej identyfikacji.

Laboratorium Kryminalistyczne wielokrotnie dzięki chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas (GC/MS) identyfikowało substancje narkotyczne pojawiające się po raz pierwszy nie tylko na obszarze samej Wielkopolski, ale również Polski. Dane takie pozwalają na identyfikację nowych trendów konsumenckich wśród osób uzależnionych oraz kierunki rozprzestrzeniania się nowych substancji narkotycznych na ternie Polski, co umożliwia skuteczną identyfikację źródeł dystrybucji i szlaków przemytniczych tych substancji ułatwiając walkę z przestępczością w tym obszarze.

 

Ciekawe przypadki z użyciem materiałów wybuchowych i ich identyfikacja w Laboratorium Kryminalistycznym KWP w Poznaniu.

Biegli Sekcji Chemii Laboratorium Kryminalistycznego wielokrotnie uczestniczyli w oględzinach miejsc gdzie zdetonowano lub ujawniono materiały wybuchowe. W trakcje czynności techniczno – kryminalistycznych na miejscu zdarzenia eksperci zabezpieczają szereg śladów w postaci mieszanin wybuchowych, płynnego materiału wybuchowego lub substancji mogących posłużyć do wytwarzania materiałów pirotechnicznych. Zabezpieczone w trakcie działań substancje chemiczne zostają poddane szczegółowym badaniom przez biegłych z wykorzystaniem aparatury takiej jak: chromatografy gazowe sprzężone z detektorem mas, spektrofotometr FTIR ATR, celi diamentowej, mikroskopu cyfrowego.

Należy zwrócić uwagę, że znajdowane w improwizowanych, nielegalnych laboratoriach gotowe mieszaniny pirotechniczne oraz ich prekursory ze względu na swoje właściwości, przede wszystkim niską stabilność są bardzo niebezpieczne. To oznacza, że ich wytwarzanie, użycie a nawet samo przechowywanie stwarza ogromne zagrożenie dla zdrowia i życia wielu osób oraz mienia.

 

Innowacyjna linia badawcza oparta o separacje komórek stosowana w badaniach genetycznych w Laboratorium Kryminalistycznym KWP w Poznaniu

W ramach realizacji projektu pod nazwą NEMESIS – nowoczesny model systemu śledczego w zakresie przestępstw seksualnych do Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Poznaniu została zakupiona nowoczesna linia badawcza, dedykowana badaniom dotyczącym przestępstw na tle seksualnym.

 

Zakupiony w ramach realizacji projektu separator komórek DEPArray Plus to najnowocześniejszy sprzęt wykorzystujący innowacyjną technologię badań genetycznych do celów kryminalistycznych. Stwarza to możliwość analizy pojedynczych komórek w skomplikowanych sprawach przy udziale kilku uczestników zdarzeń, na przykład gwałtów zbiorowych, gdy wśród zabezpieczonych śladów mamy mieszaniny krwi, nasienia, śliny od kilu osób. Ponadto dzięki tej technologii istnieje możliwość wykonania badań materiału dowodowego zebranego do spraw sprzed kilkunastu lat i pozostających nadal niewyjaśnionymi. Zaawansowanie technologiczne pozwala na oznaczanie profilu DNA sprawcy, ofiary bądź świadków z zabezpieczonej pojedynczej, unikatowej komórki. Obecnie na całym świecie działa tylko siedem tego rodzaju urządzeń w przestrzeni kryminalistycznej, w tym jedno w Laboratorium Kryminalistycznym KWP w Poznaniu. Inne instytucje dysponujące tego rodzaju sprzętem to: Uniwersytet Monachijski w Niemczech, Uniwersytet w Syracuse New York state w USA, Uniwersytet w Bazylei w Szwajcarii, LKA Departament Krajowej Policji Śledczej w Monachium w Niemczech, Narodowe Centrum Nauk Sądowych w Orlando w USA, Rutgers Uniwersytet Stanu New Jersey w USA, oraz Centralne Chińskie Laboratorium Policji w Chinach).