Organizator:

Firma Metrohm podczas targów LabsExpo

Podziel się

Firma Metrohm podczas targów LabsExpo zaprezentuje m.in.. wieloparametrową platformę analityczną OMNIS do kompleksowej analizy anionów i kationów. Zapraszamy na stoisko D14!

Targi Labs Expo to nie tylko okazja do spotkania i wymiany doświadczeń wśród profesjonalistów pracujących w różnego rodzaju branżach, ale również możliwość obejrzenia i uzyskania szczegółowych informacji w zakresie najnowszych rozwiązań w kontekście analityki chemicznej.  Jako Metrohm zaprezentujemy m.in. system OMNIS z podajnikiem Sample Robot.

 

OMNIS of firmy Metrohm to platforma, która nieustannie ewoluuje dopasowując się do dynamicznie zmieniających się wymagań laboratoriów na całym świecie.

OMNIS miał swoją premierę w 2016 roku i pierwotnie został zaprojektowany pod kątem prowadzenia automatycznych miareczkowań potencjometrycznych.

Co potrafi OMNIS dzisiaj? Jakie aplikacje i funkcjonalności zostały zintegrowane na platformie? Poniżej kilka przykładów zastosowań nieustannie rozwijanej koncepcji OMNIS:

 1. Pomiary: pH/U, przewodnictwa, temperatury, stężenia jonów z elektrodami jonoseletywnymi
 2. Miareczkowanie: potencjometryczne, konduktometryczne, termometryczne, wolumetryczne KF
 3. Analiza chromatograficzna anionów i kationów
 4. Zaawansowane operacje z rozworami pod kątem przygotowania próbek ciekłych: pipetowanie i rozcieńczanie
 5. Automatyzacja: do 175 próbek w serii z wykorzystaniem modułu OMNIS Sample Robot
 6. Równoległe analizy: również z wykorzystaniem podajnika i 4 niezależnych stanowisk pomiarowych
 7. Sterowanie analizatorem procesowym dedykowanym spektroskopii w bliskiej podczerwieni 2060 NIR Analyzer
 8. Podłączanie i sterowanie innymi urządzeniami Metrohm: Titrando, Sample Processory, pH Module, Conductivity Module, IC itd.
 9. Podłączanie i sterowanie urządzeniami innych producentów: wagi, mętnościomierze, spektrofotometry, itd.
 10. Integracja z siecią LIMS: 2-kierunkowy transfer danych między platformą OMNIS a LIMS’em
 11. Oprogramowanie sieciowe Client-Server zapewniające pełną integralność danych (ALCOA/ALCOA+)

 

Ponadto na naszym stanowisku zaprezentujemy:

 • Wieloparametrowe mierniki pH, przewodnictwa, rozpuszczonego tlenu
 • Chromatograf jonowy z podajnikiem próbek
 • Spektrometr bliskiej podczerwieni (NIR)
 • Spektrometry Ramana w wersji mobilnej oraz laboratoryjnej