Organizator:

Doskonalenie działalności laboratoryjnej. Warsztaty problemowe PCA

Podziel się

Certyfikowane Materiały Odniesienia – zastosowanie w działalności laboratoryjnej, emisje hałasu i narażenia na pola elektromagnetyczne czy badania wody, ścieków, osadów, odpadów i gleby. To tylko niektóre z tematów, które zostaną poruszone podczas warsztatów problemowych Polskiego Centrum Akredytacji - "Doskonalenie działalności laboratoryjnej".

20 marca, godzina 10:00 - 15:00, Poziom O 

10:00-10:10

Otwarcie warsztatów i powitanie uczestników. Zaprezentowanie formuły

Przedstawiciel PCA

10:10– 11:10

Prezentacje warsztatów

1)Certyfikowane Materiały Odniesienia – zastosowanie w działalności laboratoryjnej

2) Środowisko pracy

3) Emisje hałasu i narażenia na pola elektromagnetyczne

4) Badania wody, ścieków, osadów, odpadów i gleby

5) Badania żywności, w tym badania sensoryczne

6) Badania mechaniczne i fizyczne

Przedstawiciel PCA

Panele 1 i 2  odbywają się równolegle 

11:10- 12:10

Panel nr 1 - Certyfikowane Materiały Odniesienia – zastosowanie w działalności laboratoryjnej

Katarzyna Wiśniewska, Grzegorz Bożyk - PCA

11:10- 12:10

Panel nr 2 - Środowisko pracy

Anna Przewoska, Mirosława Żółtowska - PCA

12:10- 12:20

Przerwa 

 

Panele 3 i 4 odbywają się równolegle 

12:20- 13:20

Panel nr 3 - Emisje hałasu i narażenia na pola elektromagnetyczne

dr Marcin Bekas, Paweł Tomczyk - PCA

12:20- 13:20

Panel nr 4 - Badania wody, ścieków, osadów, odpadów i gleby 

Katarzyna Perka, dr inż. Eliza Krajewska - Kamińska, dr Anna Kęsik - PCA

13:20- 13:35

Przerwa 

 

Panele 5 i 6 odbywają się równolegle 

13:35-14:35

Panel nr 5 - Badania żywności, w tym badania sensoryczne

Joanna Rutkowska, Monika Obara -  PCA

13:35-14:35

Panel nr 6 - Badania mechaniczne i fizyczne

Maria Szafran, Piotr Pawlikowski - PCA

14:35-14:44

Zakończenie

 

 

Zapisy na warsztaty: akonstantynowicz@nowyadres.pl