Organizator:

Centrum Szkoleniowo-Badawcze ARQUES wystawcą LABS EXPO

Podziel się

Centrum Szkoleniowo-Badawcze ARQUES sp. z o.o. specjalizuje się w pobieraniu oraz analizach próbek środowiskowych, organizacji szkoleń oraz badań biegłości. ARQUES Sp. z o.o. jest akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji organizatorem badań biegłości zgodnie z wydanym zakresem akredytacji organizatora badań biegłości o numerze PT 013.

W swojej ofercie Centrum Szkoleniowo-Badawcze ARQUES Sp. z o.o. posiada akredytowane programy badań biegłości w zakresie:

- badania cech fizykochemicznych próbek gleb;

- pobierania próbek gleby rolnej do badań fizykochemicznych;

- pobierania próbek osadu ściekowego do badań fizykochemicznych;

- pobierania próbek odpadów o kodzie 19 08 02 / 19 08 05 do badań fizykochemicznych;

- pobierania próbek wody do spożycia do badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych;

- pobierania próbek ścieków metodą manualną oraz automatyczną, przeznaczonych do badań fizykochemicznych;

Ponadto w ofercie ARQUES Sp. z o.o. znajdziecie Państwo nieakredytowane programy badania biegłości realizowane w oparciu o wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17043:2011 „Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości” oraz dokument PCA – DAPT-01 „Akredytacja organizatorów badań biegłości. Wymagania szczegółowe”. Programy te realizowane są w zakresie:

 

- badania cech fizykochemicznych próbek osadu ściekowego;

- pobierania próbek osadu ściekowego do badań mikrobiologicznych;

- pobierania próbek wody powierzchniowej z jeziora;

- pobierania próbek wody powierzchniowej z rzeki;

- pobierania próbek wody podziemnej.

 

ARQUES Sp. z o.o. jest jednostką z wieloletnim doświadczeniem w organizowaniu Badań Biegłości. Przedstawia w swojej ofercie bardzo atrakcyjne warunki uczestnictwa w badaniach biegłości. Szeroki zakres działalności świadczy o tym, że chce się rozwijać na rynku i spełniać na wysokim poziomie oczekiwania Klientów.