Organizator:

„Akredytacja, normalizacja i metrologia w działalności laboratoriów”

Podziel się

Pierwszego dnia targów - 26 kwietnia - Główny Urząd Miar, Polskie Centrum Akredytacji oraz Polski Komitet Normalizacyjny zorganizują konferencję „Akredytacja, normalizacja i metrologia w działalności laboratoriów” 

 

Szczegółowy program spotkania: 

10:00-10:15  Otwarcie i powitanie uczestników. Wystąpienia Kierownictwo PCA, PKN, GUM 

 

10:15-10:40 Akredytowane wyniki badań, a ocena zgodności. Czy akredytowane laboratoria badawcze oceniają zgodność? - Tadeusz Matras

 

10:40-10:45 Pytania i odpowiedzi 

 

10:45-11:10 Jak raportować wyniki akredytowanej działalności laboratorium - Joanna Rutkowska 

 

11:10-11:15 Pytania i odpowiedzi 

 

11:15-11:25 Przerwa kawowa 

 

11:25–11:50 Udział laboratorium w badaniach biegłości – wymóg akredytacji czy istotny czynnik ważności wyników - Hanna Tugi

 

11:50-11:55 Pytania i odpowiedzi 

 

11:55-12:20 Etap - pobieranie próbek do badań analitycznych. Wpływ i uwzględnianie wyników pobierania – element działalności laboratoryjnej w rozumieniu wymagań normy ISO/IEC 17025 - Monika Obara 

 

12:20-12:25 Pytania i odpowiedzi 

 

12:25-12:35 Przerwa kawowa 

 

12:35-12:55 Informacja normalizacyjna w ocenie zgodności - Wojciech Mazurek - Kierownik Działu Informacji Normalizacyjnej 

 

12:55- 13:15 Normalizacja w ocenie zgodności i certyfikacji – normy serii ISO/IEC 17000 - Marta Krejpowicz - Kierownik Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania  

 

13:15-13:35 Szacowanie niepewności pomiarów i ich wykorzystanie w zapewnieniu spójności pomiarowej i ocenie zgodności w  opracowaniach normalizacyjnych  - przewodniki ISO - Paweł Fotowicz - Departament Współpracy Międzynarodowej i Analiz

 

13:35-13:45 Pytania i odpowiedzi  

 

13:45-14:40 Przerwa obiadowa 

 

14:40-15:20 Spójność pomiarowa w akredytowanych badaniach analitycznych. Zastosowanie CRM w ustanowieniu i wykazaniu spójności pomiarowej. Jakie CRM powinno  stosować akredytowane laboratorium. Czy laboratorium badawcze może wytwarzać CRM na potrzeby stosowanych metod

Moderator – Michał Rzytki

Prelegenci: Katarzyna Wiśniewska, Anna  Kęsik, Tadeusz Matras 

 

 

15:20-15:25 Pytania i odpowiedzi

 

15:25-16:10 Porównania międzylaboratoryjne w obszarze wzorcowań przyrządów pomiarowych – rola ILC i możliwości wykorzystania wyników ILC w laboratoryjnych procesach ustanowienia i wykazania spójności pomiarowej GUM - Katarzyna Wiśniewska/Hanna Tugi

 

16:10-16:15 Pytania i odpowiedzi 

 

16:15-16:55 Działalność badawczo-rozwojowa GUM

Moderator: Andrzej Kurkiewicz, Dyrektor Departamentu Innowacji GUM

Prelegenci: Michał Wieczorowski – Politechnika Poznańska, Adam Gąska  – Politechnika Krakowska, prof. Jacek Semaniak – Prezes GUM

 

16:55-17:00 Zakończenie 

 

Konferencja płatna: 490 zł brutto

Kup bilet  - bilet wstępu na konferencję upoważnia do udziału w Targach LABS EXPO, lunchu oraz przerwy kawowej podczas konferencji