Organizator:

Akredytacja, metrologia i normalizacja w laboratoriach „AMN-L 2024”

Podziel się

Konferencja organizowana przez Główny Urząd Miar, Polskie Centrum Akredytacji oraz Polski Komitet Normalizacyjny - Akredytacja, metrologia i normalizacja w laboratoriach „AMN-L 2024” - 19 marca, godzina 10:00

Program konferencji

10:00 – 16:00 

Akredytacja, metrologia i normalizacja w laboratoriach  „AMN-L 2024” - Główny Urząd Miar, Polskie Centrum Akredytacji, Polski Komitet Normalizacyjny

10:00-10:15

Otwarcie i powitanie uczestników. Wystąpienie kierownictwa GUM, PCA i PKN

10:15-10:50

Akredytacja laboratoriów w obszarach dobrowolnych i regulowanych – zasady i wymagania - Tadeusz Matras - Kierownik Biura ds. Akredytacji PCA 

10:50-11:25

Niezgodności, a prace niezgodne z wymaganiami. Czego oczekuje od laboratoriów norma ISO/IEC 17025? - dr Anna Kęsik -  Koordynator w Dziale Akredytacji Badań Chemicznych PCA

11:25-11:35

Przerwa kawowa

11:35–12:10

Weryfikacja a walidacja metod.  Cel, przeznaczenie
i dokumentowanie - Maria Szafran - Kierownik Działu Akredytacji Badań Mechanicznych i Fizycznych PCA

12:10-12:45

Spójność pomiarowa w działalności laboratoriów. Ustanawianie i wykazanie - Katarzyna Wiśniewska - Kierownik Działu Akredytacji Wzorcowań PCA

12:45-12:55

Przerwa kawowa

12:55-13:25

Synchronizacja czasu we współczesnym świecie - Maciej Gruszczyński - GUM

13:25-13:55

Oferta usług B+R Świętokrzyskiego Kampusu GUM - prof. dr hab. Jacek Semaniak - Prezes GUM, Andrzej Kurkiewicz - Dyrektor Departamentu Innowacji i Rozwoju GUM

13:55-14:55

Przerwa lunchowa

14:55-15:20

Normy jako narzędzie wspierające ocenę zgodności - Elżbieta Siuchta, Główny Specjalista w Sektorze Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarzadzania, PKN

15:20-15:45

Informacja normalizacyjna w ocenie zgodności - Wojciech Mazurek, Kierownik Działu Informacji Normalizacyjnej, PKN

* Konferencja płatna 550 zł brutto <<<KUP BILET>>>

-> Bilet wstępu upoważnia 1 osobę do udziału w konferencji oraz korzystania z przerw kawowych oraz lunchu podczas tego wydarzenia.

-> Bilety na wydarzenia płatne można kupić po dokonaniu rejestracji na targi - w zakładce SKLEP